Bygmarken 25, 3520 Farum
Opening hours: 8am to 6pm
+06 48 48 87 40
La Défense, Paris
Search

BØRNEHAVE RENGØRING

Effektiv og grundig skole- og børnehaverengøring

Børnehaver og skoler er steder, hvor der færdes rigtig mange mennesker. Små som store, yngre som ældre. Derfor er det nødvendigt med grundig og daglig rengøring, hvis alle skal være tilpasse samt føle sig trygge i omgivelserne. Rengøring i institutioner er et stort arbejde, fordi det ofte drejer sig om store lokaler med mange overflader. Dette er dog ikke nogen hindring for os, da vi har medarbejdere, der hurtigt og effektivt kan arbejde sig gennem alle rengøringsområder. Afhængigt af, om du ønsker os til at gøre rent på en skole eller en børnehave, har vi naturligvis forskellige rutiner og foranstaltninger, som vi sætter i værk. Vi tilpasser derfor rengøringen alt efter behovene.

Mindre sygdom og mere trivsel med skole- og børnehave rengøring

Når mange børn er samlet i samme lokaler, er det naturligvis ikke til at undgå sygdom. Men, med grundig skolerengøring eller børnehaverengøring mindskes risikoen for smitte med bakterier eller virus, som giver anledning til sygdom. I børnehaver har vi særligt fokus på gulve, da både børn, forældre og ansatte går ind og ud ad dørene flere gange om dagen. Risikoen for, at børnene kan samle nogle uønskede bakterier op er derfor store, hvis ikke rengøringen her er i top. Men grundig rengøring har også stor betydning for trivslen blandt både børn og voksne. For når omgivelserne er rene, pæne og opryddet, kan der fokuseres på arbejdet og børnenes ve og vel.

Vi har ekstra fokus at minimere smitterisikoen

Vi har altid udført skolerengøring og børnehave rengøring meget grundigt. Men med en ny virus på banen er vi naturligvis blevet endnu mere opmærksomme på nødvendigheden af ekstra grundig rengøring. Vi ønsker, det skal være en tryg oplevelse for de ansatte at møde ind og for forældrene at aflevere deres børn i børnehave eller skole. Derfor igangsætter vi gerne ekstra foranstaltninger i vores rengøring, hvis I som institution ser et behov for det. Vi hjælper derfor også gerne med at stille remedier til rådighed, hvis det er nødvendigt i forbindelse med bl.a. aktiviteter i køkken og spiseområder.